Buss 71 är hotad. Samfälligheten har reagerat och skickat skrivelse till berörda instanser

Skrivelse angående Buss 71

Vårt uppdrag

Nedan beskrivs styrelsens uppdrag

Jarlabergs samfällighetsförening ägs av Jarlabergs 7 st brf-föreningar och egna hem.

Styrelsen består av en ordförande samt av 2 st ledamöter från respektive brf-förening och egna hem, dvs. totalt 17 st ledamöter.

UPPDRAGET BESTÅR AV:


- De tre parkeringshusen i Jarlaberg, inklusive diverse parkeringar.
- Anläggningar för vatten och avlopp.


- Uthyrd kontorsyta.
- Anslutningen av fjärrvärmen från Stockholm Exergi (Fortum).
- Sopsugsanläggningen.


- Drift och skötsel av vägnätet på samfälld mark belägen utanför kvartersgårdarna.
- Halkbekämpning och snörenhållning av vägnätet på samfälld mark.


Ovanstående uppdrag sker via externa entreprenörer.

Tillbaka till startDet finns 3 st garage i samfälligheten.

  • Diligensgaraget
  • Fyrspannsgaraget
  • Landågaraget

DISTANSÖPPNARE GARAGE

Ansökan distansöppnare


Ordningsregler garage


Avtalsregler


Garagen

 
 
 
 

Sophantering

Tillbaka till startHushållsavfall - Information


Så här slänger du hushållsavfall på rätt sätt (Sopnedkast)


Det är endast tillåtet att slänga väl tillslutna plastpåsar med hushållsavfall

Du slänger det som inte kan återvinnas såsom exempelvis matrester, blöjor,

Kuvert, post-it lappar, kattsand, diskborstar, dammsugarpåsar.


Gör inte så här

För att undvika stopp i rörsystemet och onödiga kostnader ska följande inte

slängas här: byggavfall, gipsskivor, lister, pizzakartonger, glas- och plastflaskor,

frigolit, wellpapp, paraplyer och dylikt som inte får plats i en vanlig avfallspåse.


Vid stopp i nedkastet

Gör felanmälan till Logiwaste på 08-736 00 96, support@logiwast.se

eller  kontakta Logiwaste här