Inbrott i garagen.


Tyvärr har det skett några inbrott i bilar som står i våra garage, till detta kommer att vi har problem med videoövervakningen som inte fungerar helt och fullt. Samfälligheten har f.n. en process med företaget som är anlitad för denna tjänst.

 

För att försvåra för inbrott är det viktigt att vi stänger portarna när vi ska till garagen och absolut inte går in genom de stora grindarna och om man använder nödutgångarna så måste man se till att de stängs ordentligt.  I övrigt måste vi vara är observanta på sådant som kan vara misstänkt.

 

Laddstationer i våra garage

Samfälligheten undersöker möjligheterna till att införskaffa laddstolpar i garagen. En utredning har gjorts. Läs styrelsens kommentarer här.


Läs rapporten här: Utredning laddstationer Jarlaberg

Buss 71 kommer vara kvar!

Alla protester från en rad instanser däribland samfälligheten lönade sig. Buss 71 kommer att tills vidare vara kvar.

Vårt uppdrag

Nedan beskrivs styrelsens uppdrag

Jarlabergs samfällighetsförening ägs av Jarlabergs 7 st brf-föreningar och egna hem.

Styrelsen består av en ordförande samt av 2 st ledamöter från respektive brf-förening och egna hem, dvs. totalt 17 st ledamöter.

UPPDRAGET BESTÅR AV:


- De tre parkeringshusen i Jarlaberg, inklusive diverse parkeringar.
- Anläggningar för vatten och avlopp.


- Uthyrd kontorsyta.
- Anslutningen av fjärrvärmen från Stockholm Exergi (Fortum).
- Sopsugsanläggningen.


- Drift och skötsel av vägnätet på samfälld mark belägen utanför kvartersgårdarna.
- Halkbekämpning och snörenhållning av vägnätet på samfälld mark.


Ovanstående uppdrag sker via externa entreprenörer.

Tillbaka till startDet finns 3 st garage i samfälligheten.

  • Diligensgaraget
  • Fyrspannsgaraget
  • Landågaraget

DISTANSÖPPNARE GARAGE

Ansökan distansöppnare


Ordningsregler garage


Avtalsregler


Garagen

 
 
 
 

Sophantering

Tillbaka till startHushållsavfall - Information


Så här slänger du hushållsavfall på rätt sätt (Sopnedkast)


Det är endast tillåtet att slänga väl tillslutna plastpåsar med hushållsavfall

Du slänger det som inte kan återvinnas såsom exempelvis matrester, blöjor,

Kuvert, post-it lappar, kattsand, diskborstar, dammsugarpåsar.


Gör inte så här

För att undvika stopp i rörsystemet och onödiga kostnader ska följande inte

slängas här: byggavfall, gipsskivor, lister, pizzakartonger, glas- och plastflaskor,

frigolit, wellpapp, paraplyer och dylikt som inte får plats i en vanlig avfallspåse.


Vid stopp i nedkastet

Gör felanmälan till Logiwaste på 08-736 00 96, support@logiwast.se

eller  kontakta Logiwaste här