Jarlabergs samfällighet


Laddboxarna i fyrspannsgaraget igång igen.

Felet på elskåpet som går till laddboxarna är åtgärdat och boxarna fungerar nu.


OBS!

Ni betalar väl inte garageplatsen till det gamla bankgironumret?

Kontrollera att er inbetalning för garagen inte går till Cemi utan till HSB. Om ni är osäkra så ring HSB  Tel 010-442 11 00


Angående laddning

Ni som har avtal för laddplats måste inkomma med mailadress, garage samt parkeringsplats till garage@jarlabergsf.seför att bli registrerad i systemet och kunna ladda.

Förfarandet ändrades tyvärr under resans gång och därför ber vi om detta nu.

Framledes kommer informationen bli intagen via avtalet.

Med vänlig hälsning,

Jarlabergs samfällighetsförening


All information kring laddstolparna och HSB,s övertagande av adminstrationen vad gäller garagen finns på fliken "Laddstolpar".

 

Jarlabergs samfällighet har lagt ut administration av garagen på en extern förvaltare HSB Stockholm


De har hand om adminstrativ  hantering såsom kötid och aviseringar.


Länk: Kontaktuppgifter HSB Stockholm

Tel 010-442 11 00


För felanmälan av garagen som till exempel belysning, motorvärmaruttag med mera så kontaktar man Nacka Drift och Skötsel.

Kontaktuppgifter finner ni på https://nackadrift.se/

Om du vill nå Jarlabergs samfällighet styrelse använder du kontaktfliken för att komma till mailformuläret.


Vår adress är: 

Jarlabergs Samfällighetsförening

c/o

HSB Stockholm

Box 1385

171 27 Solna


Fakturaadress:

Jarlabergs Samfällighetsförening

Ref 99-2287-000

FE 391

838 73 Frösön


Mail: faktura.stockholm@hsb.se Vårt uppdrag

Nedan beskrivs styrelsens uppdrag

Jarlabergs samfällighetsförening ägs av Jarlabergs 7 st brf-föreningar och egna hem.

Styrelsen består av en ordförande samt av 2 st ledamöter från respektive brf-förening och egna hem, dvs. totalt 17 st ledamöter.

UPPDRAGET BESTÅR AV:


- De tre parkeringshusen i Jarlaberg, inklusive diverse parkeringar.
- Anläggningar för vatten och avlopp.


- Uthyrd kontorsyta.
- Anslutningen av fjärrvärmen från Stockholm Exergi (Fortum).
- Sopsugsanläggningen.


- Drift och skötsel av vägnätet på samfälld mark belägen utanför kvartersgårdarna.
- Halkbekämpning och snörenhållning av vägnätet på samfälld mark.


Ovanstående uppdrag sker via externa entreprenörer.

Tillbaka till startDet finns 3 st garage i samfälligheten.

  • Diligensgaraget
  • Fyrspannsgaraget
  • LandågaragetOrdningsregler garage


Avtalsregler


Garagen

 
 
 
 

Sophantering

Tillbaka till startHushållsavfall - Information


Så här slänger du hushållsavfall på rätt sätt (Sopnedkast)


Det är endast tillåtet att slänga väl tillslutna plastpåsar med hushållsavfall

Du slänger det som inte kan återvinnas såsom exempelvis matrester, blöjor,

Kuvert, post-it lappar, kattsand, diskborstar, dammsugarpåsar.


Gör inte så här

För att undvika stopp i rörsystemet och onödiga kostnader ska följande inte

slängas här: byggavfall, gipsskivor, lister, pizzakartonger, glas- och plastflaskor,

frigolit, wellpapp, paraplyer och dylikt som inte får plats i en vanlig avfallspåse.


Här hittar ni också mer information om vad som får och som inte får kastas i sopsugen


Tyvärr har vi hittat de ni ser på bilderna i sopsugen vilket givetvis är helt

oacceptabelt och leder till att avgifter höjs för samfälligheten.Vid stopp i nedkastet

Gör felanmälan till Logiwaste på 08-736 00 96, support@logiwast.se

eller  kontakta Logiwaste här


Matavfall

Föreningarna i samfälligheten kommer nästa år bli skyldiga att sortera matavfall. Logiwaste utreder f.n frågan och besked om hur detta ska gå till ska komma under våren.