Jarlabergs samfällighet

Jarlabergs samfällighet har lagt ut administration av garagen på en extern förvaltare, CEMI AB.


De har hand om adminstrativ  hantering såsom kötid och aviseringar.


Kontaktuppgifter till CEMI AB: Länk till CEMI


För felanmälan av garagen som till exempel belysning, motorvärmaruttag med mera så kontaktar man Nacka Drift och Skötsel.

Kontaktuppgifter finner ni på https://nackadrift.se/

Om du vill nå Jarlabergs samfällighet styrelse använder du kontaktfliken för att komma till mailformuläret.


       

Viktig information till dig som bor i Jarlaberg
och har avfallsinsamling med sopsug   (klicka på texten)


Vad händer på Jarlabergsvägen? Läs information från Nacka kommun här.

Laddstationer i våra garage

           Senaste nytt 

Samfälligheten har nu fattat beslut om laddstolpar i garagen. Läs mera på sektionen "Laddstationer".

Inbrott i garagen.


Tyvärr har det skett några inbrott i bilar som står i våra garage, till detta kommer att vi har problem med videoövervakningen som inte fungerar helt och fullt. Detta kommer dock åtgärdas inom kort

 

För att försvåra för inbrott är det viktigt att vi stänger portarna när vi ska till garagen och absolut inte går in genom de stora grindarna och om man använder nödutgångarna så måste man se till att de stängs ordentligt.  I övrigt måste vi vara är observanta på sådant som kan vara misstänkt.

 

Vårt uppdrag

Nedan beskrivs styrelsens uppdrag

Jarlabergs samfällighetsförening ägs av Jarlabergs 7 st brf-föreningar och egna hem.

Styrelsen består av en ordförande samt av 2 st ledamöter från respektive brf-förening och egna hem, dvs. totalt 17 st ledamöter.

UPPDRAGET BESTÅR AV:


- De tre parkeringshusen i Jarlaberg, inklusive diverse parkeringar.
- Anläggningar för vatten och avlopp.


- Uthyrd kontorsyta.
- Anslutningen av fjärrvärmen från Stockholm Exergi (Fortum).
- Sopsugsanläggningen.


- Drift och skötsel av vägnätet på samfälld mark belägen utanför kvartersgårdarna.
- Halkbekämpning och snörenhållning av vägnätet på samfälld mark.


Ovanstående uppdrag sker via externa entreprenörer.

Tillbaka till startDet finns 3 st garage i samfälligheten.

  • Diligensgaraget
  • Fyrspannsgaraget
  • Landågaraget

DISTANSÖPPNARE GARAGE

Ansökan distansöppnare
Ordningsregler garage


Avtalsregler


Garagen

 
 
 
 

Sophantering

Tillbaka till startHushållsavfall - Information


Så här slänger du hushållsavfall på rätt sätt (Sopnedkast)


Det är endast tillåtet att slänga väl tillslutna plastpåsar med hushållsavfall

Du slänger det som inte kan återvinnas såsom exempelvis matrester, blöjor,

Kuvert, post-it lappar, kattsand, diskborstar, dammsugarpåsar.


Gör inte så här

För att undvika stopp i rörsystemet och onödiga kostnader ska följande inte

slängas här: byggavfall, gipsskivor, lister, pizzakartonger, glas- och plastflaskor,

frigolit, wellpapp, paraplyer och dylikt som inte får plats i en vanlig avfallspåse.


Här hittar ni också mer information om vad som får och som inte får kastas i sopsugen


Tyvärr har vi hittat de ni ser på bilderna i sopsugen vilket givetvis är helt

oacceptabelt och leder till att avgifter höjs för samfälligheten.Vid stopp i nedkastet

Gör felanmälan till Logiwaste på 08-736 00 96, support@logiwast.se

eller  kontakta Logiwaste här


Matavfall

Föreningarna i samfälligheten kommer nästa år bli skyldiga att sortera matavfall. Logiwaste utreder f.n frågan och besked om hur detta ska gå till ska komma under våren.