Laddstationer i våra garage

Jarlabergs Samfällighetsförening har valt Opigo som leverantör till att installera laddstolpar. Efter ett omfattande förprojekteringsarbete och utredning så kan vi nu meddela att våra 3 garage, Landågaraget, Diligensgaraget och Fyrspannsgaraget kommer att få 200 laddpunkter totalt fördelat på dessa 3 garage under 2023.


Utöver arbetet med entreprenaden för att fysiskt få installerat samtliga laddpunkter så tillkommer det även en stor administrativ utmaning som kommer ta lite tid. En av de stora bitarna är ta fram nya hyresavtal samt att behöva möblera om vissa hyresgäster till andra platser.

 

Då installationen kräver att laddpunkterna installeras i hela längor så kommer de som inte har intresse av laddstolpar behöva flytta till annan plats och lämna företräde till de som önskar laddplats. De berörda kommer att bli kontaktade under första halvåret. Värt att notera är att man ej behöver flytta bort sin bil helt från parkeringsplatsen under installationen, man kommer dock behöva köra ut en liten bit då.

 

De som skickat in intresseanmälan om laddplats kommer även att bli kontaktade för att bli erbjudna en sådan plats där laddmöjlighet finns.

 

För intresseanmälan kan ni fylla i era uppgifter på formuläret nedan eller använda länken.

 

Vi vill även påminna att det inte är tillåtet att ladda eller underhållsladda sina bilar genom vanliga uttag eller motorvärmaruttag. Det är inte heller tillåtet att förvara lösöre på sina parkeringsplatser som vi har märkt av en ökning av. På en bilplats ska det enbart stå en bil och på en mc plats ska enbart en mc eller moped stå. Under vårstädningen av våra garage kommer lösöre att forslas bort.


På denna sida kan du göra en anmälan om att du vill ha en laddplats för din bil. Om du inte ser formuläret här på sidan så använder du länken till formuläret.

Länk till formuläret