Angående laddning

Ni som har avtal för laddplats måste inkomma med mailadress, garage samt parkeringsplats till garage@jarlabergsf.seför att bli registrerad i systemet och kunna ladda.

Förfarandet ändrades tyvärr under resans gång och därför ber vi om detta nu.

Framledes kommer informationen bli intagen via avtalet.

Med vänlig hälsning,

Jarlabergs samfällighetsföreningVad händer nu med garagen?


Det kommer tyvärr bli en avgiftshöjning fr.o.m. 1/1 2024.

Om du är ny hyresgäst eller kommer att byta plats innan 1 januari 2024 så kommer du få den nya hyran på en gång.

Denna höjning beror inte på att laddstolpar installerats utan på ökade kostnader för underhåll av garagen.

På denna pdf kan du läsa vad som händer nu närmast vad gäller garagen och dess platser.


Här kan du ta del av ett infoblad om laddboxarna.


Förtydligande till det brev från HSB med uppsägning av garageplats:

Om man idag står på en blivande laddplats och anmäler till HSB 010-4421100 att man vill ha en plats utan laddare behöver man inte betala för en laddplats till dess ersättningsplats har hittats.

Man får alltså behålla sin plats till en ersättningsplats har hittats.


HSB har nu tagit över förvaltningen av Jarlabergs samfällighet. Det innebär bl.a att aviseringen gällande garagen nu sköts av HSB. Alla som har garageplatser ska ha fått hyresavier från HSB. Har man auotogiro som går till Cemi så måste detta sägas upp. I brevet från HSB finns instruktioner hur man kan betala avgiften via digitala betalsätt. Avierna som kommit ska dock betalas manuellt då autogiro, e-faktura m.m. börjar gälla först 1 oktober. Vid anmälan av autogiro kan man bli ombedd att ange ett betalarnummer. Betalarnumret är personnumret med 12 siffror.


Elpriser för laddning via laddstolpar Vid införandet av laddstolpar så är intentionen att Samfälligheten sätter priset per kWh på en sådan nivå att de som laddar bär sina egna kostnader. Dock behöver vi sätta detta pris i förväg och kan inte basera på exakt den kostnad som vårt elbolag debiterar oss. Vi har gjort en prediktion baserat på förväntat rörligt elpris samt de övriga kostnader som tillkommer. Det faktiska elpriset beror på rörligt elpris (hög och lägst), avgift baserad på maxeffekt per månad, avgifter till Chargenode samt skatter och avgifter. Enligt denna modell så är det initiala priset satt till 3.40 kronor/kWh. Detta pris kommer utvärderas och justeras löpande under året och aktuellt pris ses i appen för styrning av laddningen. 

 


Laddstationer i våra garage

Jarlabergs Samfällighetsförening har valt Opigo som leverantör till att installera laddstolpar. Efter ett omfattande förprojekteringsarbete och utredning så kan vi nu meddela att våra 3 garage, Landågaraget, Diligensgaraget och Fyrspannsgaraget kommer att få 200 laddpunkter totalt fördelat på dessa 3 garage under 2023.


Utöver arbetet med entreprenaden för att fysiskt få installerat samtliga laddpunkter så tillkommer det även en stor administrativ utmaning som kommer ta lite tid. En av de stora bitarna är ta fram nya hyresavtal samt att behöva möblera om vissa hyresgäster till andra platser.

 

Då installationen kräver att laddpunkterna installeras i hela längor så kommer de som inte har intresse av laddstolpar behöva flytta till annan plats och lämna företräde till de som önskar laddplats. De berörda kommer att bli kontaktade under första halvåret. Värt att notera är att man ej behöver flytta bort sin bil helt från parkeringsplatsen under installationen, man kommer dock behöva köra ut en liten bit då.

 

De som skickat in intresseanmälan om laddplats kommer även att bli kontaktade för att bli erbjudna en sådan plats där laddmöjlighet finns.

 

 

Vi vill även påminna att det inte är tillåtet att ladda eller underhållsladda sina bilar genom vanliga uttag eller motorvärmaruttag. Det är inte heller tillåtet att förvara lösöre på sina parkeringsplatser som vi har märkt av en ökning av. På en bilplats ska det enbart stå en bil och på en mc plats ska enbart en mc eller moped stå. Under vårstädningen av våra garage kommer lösöre att forslas bort.


Om du är intresserad av laddplats så hör du av dig till HSB. Om du tidigare anmält intresse för laddstolpe på formuläret som fanns här så har din intresseanmälan skickats till HSB.


Kontaktformulär: Kontakta HSB Stockholm
Telefon: 010-442 11 00
Telefontider under sommaren:
Mån - tors: 08:00-16:00
Fredagar: 08:00-15:30