Vårt uppdrag

Jarlabergs samfällighetsförening ägs av Jarlabergs 7 st brf-föreningar och egna hem.

Styrelsen består av en ordförande samt av 2 st ledamöter från respektive brf-förening och egna hem, dvs. totalt 17 st ledamöter.

UPPDRAGET BESTÅR AV:

 • Förvaltning av:
 • - De tre parkeringshusen i Jarlaberg, inklusive diverse parkeringar.
  - Anläggningar för vatten och avlopp.
 • Förvaltning av fastigheten på Fyrspannsvägen 1, som innehåller:
 • - Uthyrd kontorsyta.
  - Anslutningen av fjärrvärmen från Stockholm Exergi (Fortum).
  - Sopsugsanläggningen.
 • Utöver detta omfattar uppdraget även:
 • - Drift och skötsel av vägnätet på samfälld mark belägen utanför kvartersgårdarna.
  - Halkbekämpning och snörenhållning av vägnätet på samfälld mark.
  Ovanstående uppdrag sker via externa entreprenörer.

 • Kabel TV anläggningen för samtliga brf-föreningar & egna hem är ansluten till Com Hem, som ansvarar för drift & underhåll.