ALLMÄN INFORMATION OM UPPDRAGET

mer information

EKONOMI & STYRELSENS ORGANISATION

mer information

NEDLADDNINGSBAR INFORMATION

mer information
 

AKTUELLT I JARLABERG

Klicka på för mer information.

 • INFORMATION - Utveckling Nacka kommun 2018 - 2030

 • INFORMATION - Nacka kommun:
 • - Startpromemoria för Jarlabergsvägen, Jarlaberg
  - Exploateringsavtal för Jarlabergsvägen, Jarlaberg
  - Detaljplan för Skönviksvägen (2019-03-27)
  - Kungörelse Sicklaön 41:7 samt 14:1 (2019-05-08)

 • INFORMATION - Tunnelbanan till Nacka:
 • - December 2018
  - Fastställd Järnvägsplan - Tunnelbanan (2019-09-17)

 • ENKÄT- Installation av laddstationer i Jarlabergs garage:
 • - Klicka på "Adobe-ikonen" till vänster om denna text för att komma å enkäten!