ALLMÄN INFORMATION OM UPPDRAGET

mer information

EKONOMI & STYRELSENS ORGANISATION

mer information

NEDLADDNINGSBAR INFORMATION

mer information
 

AKTUELLT I JARLABERG

Klicka på för mer information.

 • INFORMATION - Utveckling Nacka kommun 2018 - 2030

 • INFORMATION - Nacka kommun:
 • - Startpromemoria för Jarlabergsvägen, Jarlaberg
  - Exploateringsavtal för Jarlabergsvägen, Jarlaberg
  - Detaljplan för Skönviksvägen (2019-03-27)
  - Kungörelse Sicklaön 41:7 samt 14:1 (2019-05-08)

 • INFORMATION - Tunnelbanan till Nacka:
 • - December 2018
  - Fastställd Järnvägsplan - Tunnelbanan (2019-09-17)
  - Nya tunnelbanan informerar (2020-01-08)

 • INFORMATION - COM HEM
 • - Information om pågående förhandlingar - Nytt avtal klart! (2019-12-22)
  - Avtals information om COM HEM ABs fusion med Tele2 Sverige AB (2020-01-10)

 • ENKÄT- Installation av laddstationer i Jarlabergs garage:
 • - Klicka på "Adobe-ikonen" till vänster om denna text för att komma åt enkäten!

 • INFORMATION - SOPSUGSANLÄGGNINGEN
 • - Logiwaste AB ny sopsugsentreprenör fr.o.m 2020-01-01

 • *** OBS - VARNING FÖR BLUFFSAMTAL - OBS *** (2020-01-10)
 • - De som ringer utger sig att vara från polisen vilket INTE stämmer!
  - Avsluta samtalet genom att lägga på!
  - Anmäl detta till polisen snarast möjligt!